Patrycja Plewka
 
  Anna Blokus-Szkodzińska

Wykładowca akademicki UG, dyrektor placówki edukacyjno–wychowawczej, edukator FAS. Pracuje w obszarze kompetencji relacyjnych i komunikacyjnych. Dzieli się pasją życia i pozytywnym nastawieniem do człowieka.

  ks. Łukasz Osiński


Metodyk, dydaktyk pracuje w obszarze kompetencji interakcyjnych i komunikacyjnych, prowadzi warsztaty w zakresie specyficznych trudności wychowawczych z młodzieżą, jest mediatorem, współorganizatorem przedmiotowych warsztatów dla studentów i nauczycieli.

  Tomasz Kacik


Nauczyciel fizyki w I LO w Tczewie, konsultant-lider sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli fizyki w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Zajmuje się koncepcją STEM w edukacji szkolnej i wykorzystaniem innowacji w procesie nauczania. Z zamiłowania astrofizyk, który chętnie wypatruje odległe Światy...

  Urszula Kornas-Krzyżykowska

Nauczyciel dyplomowany, matematyk, edukator, tutor II stopnia, neurodydaktyk. Ukończyła m.in. studia podyplomowe Menadżerskie dla kadry kierowniczej oświaty, w zakresie Przygotowania kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległośćNeurodydaktykę z Tutoringiem. Od kilkunastu lat pracuje jako nauczyciel konsultant ds. nauczania kreatywnego oraz edukacji matematycznej, koordynator Regionalnego Centrum Nauczania Kreatywnego w projekcie Zdolni z Pomorza oraz inicjatywy 2015 Rok Matematyki na Pomorzu.

  Łukasz Kreja, Mariusz Skarbek, Jacek Dyśko
   Piotr Gumienny

 

Nauczyciel dyplomowany. Pasjonat matematyki. Twórca konkursu "Liga Matematyczna". Nauczyciel liceum, aktualnie również szkoły podstawowej. Współpracuje z wieloma instytucjami działającymi na rzecz edukacji, stały współpracownik wydawnictwa OE Pazdro. Uczestnik/prelegent na kilkudziesięciu konferencjach regionalnych i ogólnopolskich związanych z dydaktyką i nauczaniem matematyki.