W1. Wyzwania dla szkolnej profilaktyki uzależnień w społeczeństwie cyfrowym
(spotkanie dla dyrektorów szkół i psychologów)

Raport Najwyższej Izby Kontroli w zakresie rozwiązywania problemu e-uzależnień nie pozostawia wątpliwości: jednostki samorządu terytorialnego, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz szkoły nie realizują w sposób wystarczający szkolnej profilaktyki uzależnień od mediów cyfrowych. Dlaczego? W jaki sposób ten stan zmienić? Jaka jest rola dyrektora szkoły, specjalistów w zakresie wspierania uczniów zagrożonych e-uzależnieniem? Co możemy zrobić na terenie szkoły, aby młodzież w sposób bardziej odpowiedzialny używała mediów cyfrowych? A może powinniśmy skupić się na relacjach i porozmawiać o emocjach?

 

 W2. Jak rozpoznać symptomy e-uzależnień? W jaki sposób można im zaradzić?
 (warsztaty dla nauczycieli i rodziców)

Fonoholizm – nałogowe używanie mediów cyfrowych, problemowe korzystanie z telefonu komórkowego. Choroba czy wynik braku higieny osobistej związanej z codziennym używaniem mobilnych urządzeń cyfrowych? A może brak podstawowych zasad savoir vivre’u? Tematem warsztatu będzie wskazanie na najważniejsze cechy, objawy i zachowania osób, które nie potrafią zachować przywództwa w relacji ja – smartfon. Jak zachowuje się fonoholik? Jakie stany emocjonalne przeżywa? W jaki sposób w codziennym funkcjonowaniu szkoły i domu modelować postawy związane z używaniem smartfonów i innych cyfrowych gadżetów? Jaka powinna być rola rodziców we wspólnym wchodzeniu w świat mediów cyfrowych swoich dzieci? No i wreszcie…. co robić, aby odkleić dzieci od smartfonów? To jest dopiero wyzwanie… Warsztat podsunie kilka ciekawych pomysłów w tym zakresie.

 

 W3. Głos Nauczyciela - Lidera w Klasie

Innowacyjny warsztat pt.„Głos Nauczyciela – Lidera w Klasie” kieruję do nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą. Jakim głosem przekazać wiedzę i doświadczenie?, Jakim utrzymać dyscyplinę i uwagę dzieci ? Co zrobić kiedy „głosu brak”? Dlaczego nasz głos choruje i co się za tym kryje? Jak mówić prawdziwie nie „farbując” głosu? Na pytania odpowiem w postaci ćwiczeń praktycznych i rozważań teoretycznych. Zapraszam.

 

 W4. Seksualizacja dzieci i młodzieży w kulturze masowej
(konsekwencje, przyczyny i przejawy)

Celem szkolenia jest omówenie najważniejszych zagadnienień dotyczacych zjawiska seksualizacji dzieci i młodzieży. Przyjrzymy się przejawom seskualizacji w przestrzeni publicznej i współczesnej kulturze, w muzyce, Internecie, czasopismach, zastanowimy się nad ich przyczynami i konsekwencjami. Spróbujemy odpowiedziec na pytania: Czym jest "kultura obnażania się" i child grooming? Jakie problemy leżą u podstaw anoreksji seksualnej, oraz autoerotyzmu? Zapraszam.

 

 W5. Psychogenność i jej wpływ na przeciążenia w narządzie ruchu

Tematem warsztatów będzie wpływ strefy emocjonalnej (psychiczno-duchowej) na fizyczne reakcje narządu ruchu. Dolegliwości i objawy bólowe występujące w zespołach rodzicielskich. Tak widziane podejście tłumaczy, dlaczego choroby czynnościowe stanowią narastający problem społeczny, trwający latami i uznawany są za nieleczalny. Przeciążenia te zaburzają czynność trzech ważnych rejonów narządu ruchu: miednicy małej, połączenia głowowo-szyjnego wraz z systemem żuchwowo-gnykowo-czaszkowym, a także przeponę brzuszno-piersiową.

ZAPRASZAMY :)

 

 W6. Zeszyty w chmurze, sprawdziany on-line,
czyli usługa Microsoft Office 365 Education w praktyce

 

Ok. 10 lat temu uczestniczyłam w konferencji dotyczącej Cloud Community. Czułam się wtedy jak w świecie Matrix. Prelegenci opowiadali o rozwiązaniach w "chmurze", które stosuje się w biznesie i można zastosować w edukacji. Nie sądziłam, że ową abstrakcyjną "chmurę", dodatkowo wówczas nieosiągalną finansowo dla szkoły, będę wykorzystywać kiedyś podczas codziennej pracy z uczniami.

Podczas warsztatów podzielę się swoim doświadczeniem dotyczącym pracy z dwiema aplikacjami (MS Forms oraz MS OneNote) z bezpłatnego dla szkół pakietu MS Office 365. Pokażę jak tworzyć sprawdziany on-line, a także jak zaprojektować notes klasy przy pomocy kreatora Class Notebook. Warsztaty będą odbywały się w pracowni komputerowej i będą miały charakter praktyczny. Serdecznie zapraszam.

 

 

 W7. Drukarki 3D, czemu XYZ?

Drukarki 3D, czemu XYZ? Wykorzystanie sprzętu multimedialnego i  najnowszych technologii w prowadzeniu zajęć lekcyjnych. Zastosowanie pomocy dydaktycznej EduMATRIX. To innowacyjne narzędzie pozwala łączyć zagadnienia matematyczne, logiczne i informatyczne, przedstawiać je dzieciom w sposób obrazowy, łatwy a nawet zabawowy, wykorzystując pełnię ich aktywności i kreatywności. EduMATRIX to mądra i zdrowa alternatywa w nauczaniu, dająca niezliczone możliwości wykorzystania w procesie lekcyjnym od prostej arytmetyki po algorytmy w językach programowania.

 

W8. Innowacyjne metody nauczania - programowanie w edukacji wczesnoszkolnej (roboty OzoBot)

Na warsztatach przedstawimy, jak wykorzystać roboty do realizowania treści wynikających z podstawy programowej. Jak włączyć elementy programistyczne w zajęcia dydaktyczne z zakresu różnych edukacji. Kompleksowo uwzględnimy obudowę metodyczną.

Podczas zajęć z robotem edukacyjnym Ozobot  pokażemy, że programowanie w klasach 1-3 może być łatwe tak, jak rysowanie. Nie wymaga ono specjalnych przygotowań czy reorganizowania przestrzeni klasowej. Zrealizujemy kilka przykładowych scenariuszy zajęć, w których integralną częścią zajęć będzie programowanie robotów.

EduSense – Uczymy Dzieci Programować

UczymyDzieciProgramowac

 

W9. Robotyka i programowanie w nowej podstawie programowej
(warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych klas 4-7)
 

Na warsztatach przedstawimy, jak wykorzystać roboty do realizowania treści wynikających z podstawy programowej. Jak włączyć elementy programistyczne w zajęcia dydaktyczne z zakresu różnych edukacji. Kompleksowo uwzględnimy obudowę metodyczną.

Ozobot sprawdza się doskonale w programowaniu wizualnym w klasach 4-8 (ozoblockly.pl). Na warsztatach każdy będzie mógł sprawdzić jak zakodować ruch i efekty świetlne Ozobota za pomocą tabletu lub ekranu monitora (bez żadnych kabli). Pokażemy inspirujące przykłady lekcji ze szkół w całej Polsce.


EduSense – Uczymy Dzieci Programować

UczymyDzieciProgramowac