9.30 -10.00

 
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

 Prezentacja pomocy edukacyjnych:

 • Prokser
  (drukarki 3D, tablice interaktywne, pomoce dydaktyczne do nauki programowania)
 • Edu-Sense Sp. z o. o.
  (nauka programowania z robotami OzoBot)

10.00 - 10.30


UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI


10.30 - 11.15


WYKŁAD INAUGURACYJNY

Trudności dzieci i młodzieży w cyfrowym świecie
wygłosi pan dr Maciej Dębski (Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański)


11.15 - 11.45


PRZERWA KAWOWA

 Prezentacja pomocy edukacyjnych:

 • Prokser
  (drukarki 3D, tablice interaktywne, pomoce dydaktyczne do nauki programowania)
 • Edu-Sense Sp. z o. o.
  (nauka programowania z robotami OzoBot)

11.45 - 13.15


I SESJA WARSZTATOWA

 W1. Wyzwania dla szkolnej profilaktyki uzależnień w społeczeństwie cyfrowym
 (spotkanie dla dyrektorów szkół i psychologów) [dr Maciej Dębski]

 W3. Głos Nauczyciela - Lidera w Klasie [Maja Sokołowska]

 W4. Seksualizacja dzieci i młodzieży w kulturze masowej - konsekwencje, przyczyny i przejawy
 [Michał Kuchczyński]

 W5. Psychogenność i jej wpływ na przeciążenia w narządzie ruchu [dr n. med. Iwona Zielińska,
 
Jolanta Wikaryjczyk]

 W6. Zeszyty w chmurze, sprawdziany on-line, czyli usługa Microsoft Office 365 Education w praktyce
 [Anna Kleinschmidt]

 W7. Drukarki 3D, czemu XYZ? [Dariusz Michalski, Prokser]

 W8. Innowacyjne metody nauczania - programowanie w edukacji wczesnoszkolnej (roboty OzoBot)
 [Mateusz Koman, Edu-Sense Sp. z o. o.]


13.30 - 15.00
 

II SESJA WARSZTATOWA

 W2. Jak rozpoznać symptomy e-uzależnień? W jaki sposób można im zaradzić?
 (warsztaty dla nauczycieli i rodziców) [dr Maciej Dębski]

 W3. Głos Nauczyciela - Lidera w Klasie [Maja Sokołowska]

 W4. Seksualizacja dzieci i młodzieży w kulturze masowej - konsekwencje, przyczyny i przejawy
 [Michał Kuchczyński]

 W5. Psychogenność i jej wpływ na przeciążenia w narządzie ruchu [dr n. med. Iwona Zielińska,
 Jolanta Wikaryjczyk]

 W7. Drukarki 3D, czemu XYZ? [Dariusz Michalski, Prokser]

 W9. Robotyka i programowanie w nowej podstawie programowej (warsztaty dla nauczycieli szkół
 podstawowych klas 4-7) [Mateusz Koman, Edu-Sense Sp. z o. o.]


15.00


ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

ROZDANIE ZAŚWIADCZEŃ UDZIAŁU W KONFERENCJI

I LOSOWANIE NAGRÓD WŚRÓD UCZESTNIKÓW KONFERECJI